U kunt zich eenvoudig inschrijven bij ons door het onderstaand inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en op de knop ‘Inschrijven’ te klikken. De verdere gang van zaken zijn hieronder beschreven in drie stappen:

  1. Wij zullen u vervolgens inschrijven in ons systeem

  2. Wij vragen uw medicatiedossier op via het LSP (indien van toepassing)

  3. Zodra uw huisarts op de hoogte is van uw inschrijving bij ons, zullen de recepten automatisch bij ons binnenkomen (u dient uw huisarts zelf op de hoogte te brengen)

Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens

Privacy

Wij gaan als zorgverlener zorgvuldig om met de gegevens van onze cliënten en respecteren de wet WGBO. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor farmaceutische zorg.

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring