Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens

Privacy

Wij gaan als zorgverlener zorgvuldig om met de gegevens van onze cliënten en respecteren de wet WGBO. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor farmaceutische zorg. In het welkomst-tasje vindt u meer informatie.

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring